« HOME
 
   
  Tràmits o informacions disponibles: (*)
 1. Accés a documentació tècnica de suport relativa al Clavegueram (cal password)
 2. Accés als sistemes d’aprofitament de Freàtic de Barcelona.
 3. Accés a documentació tècnica de suport relativa a Fonts Públiques i Ornamentals.
 4. Sol·licitud d’informació de la xarxa de clavegueram i altres xarxes gestionades per BCASA.
 5. Sol·licitud d’informació dels sistemes d’aprofitament de Freàtic de Barcelona gestionades per BCASA.
 6. Sol·licitud d’informe de projecte d’urbanització i/o projectes de xarxes subterrànies.
 7. Sol·licitud de connexió a la xarxa de RPRSU
 8. Sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram
 9. Sol·licitud d’informació pluviomètrica

(*) Els serveis disponibles en aquesta web estan orientats exclusivament a donar informació escrita o permetre l'accés a informació útil relacionada amb els serveis del subsòl que gestionem.

En cas d'emergència relacionada amb inundació de locals o carrers, poseu-vos en contacte amb el telèfon gratuït de l'Ajuntament (telèfon del Civisme 900-226-226) i sereu atesos amb la major prioritat possible.
 
  1. Accés a documentació tècnica
    Documentació tècnica de suport a la qual vostè tindrà accés:
 
:: Clavegueram
:: Plànols de previsió d'embornals a la xarxa de clavegueram
- Tipologian d'embornals · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (accés al directori)
:: Detalls del clavegueram
:: Corbes IDF i pluja de disseny per Barcelona
- Criteris de densitat de col·locació d'embornals a la ciutat · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · (PDF)
:: Plànols PECLAB més rellevants
:: Recollida pneumàtica
:: Fibra òptica
  :: Introduïu la vostra clau per poder accedir a la secció d'usuaris:
 
 

Per accedir a la documentació tècnica de suport ha d'emprar l'accés per usuaris de la pàgina principal. Aquest accés sol·licita un identificador d'usuari i una paraula clau, que li seran facilitats per BCASA, sempre que la sol·licitud sigui escaient.

Si encara no teniu la clau d’accés, heu d'enviar un mail a info.bcasa@bcn.cat a l'atenciˇ de Comunicaciˇ amb la segŘent informaciˇ:

 • - Peticionari: Identificaciˇ de l'empresa, nom de la persona de contacte, adreša electr˛nica i telŔfon de contacte.

 • - Motiu de la peticiˇ: projece, estudi, etc...
 

BCASA li facilitarÓ identificador i paraula clau per poder accedir, generalment per correu electr˛nic.

Les dades facilitades de caràcter personal seran tractades d’acord a la Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal

 
  2. AccÚs als sistemes d’aprofitament de FreÓtic de Barcelona.
AccÚs als sistemes d’aprofitament de freÓtic de Barcelona
 
  3. Accés a documentació tècnica de suport relativa a Fonts Públiques i Ornamentals.
  · Criteris tècnics Fonts Ornamentals Ajuntament de Barcelona · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (PDF)
  · Criteris Tècnics FP 2012 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (PDF)
 
  4. Sol·licitud d’informació de la xarxa de clavegueram i altres xarxes gestionades per BCASA.

En general, el peticionari podrÓ obtenir aquestes informacions a travÚs del web d'informaciˇ de serveis urbans www.ewise.es. La informaciˇ que es rebrÓ comprendrÓ les xarxes de clavegueram i si s'escau tambÚ de les altres xarxes gestionades per BCASA: xarxa de recollida pneumÓtica de residus s˛lids urbans, xarxa d'aprofitament d'aigŘes freÓtiques i xarxa de fibra ˛ptica per l'interior del clavegueram.

En casos excepcionals en quŔ, per la naturalesa previsible de les afeccions, el peticionari consideri que li cal un assessorament mÚs personalitzat, haurÓ de dirigir-se mitjanšant carta o mail a info.bcasa@bcn.cat, a l'Atenciˇ del Cap de Projectes, indicant:

 • - Peticionari: Nom, adreša electr˛nica, telŔfon i adreša postal de la persona o entitat que ho demana.

 • - Zona afectada: Localitzaciˇ detallada de la zona.

 • - Motiu de la peticiˇ: projecte, estudi, amb inclusiˇ dels plÓnols o material per poder interpretar correctament la proposta de soluciˇ.

Les dades facilitades de carÓcter personal seran tractades d'acord a la ClÓusula de Protecciˇ de Dades de CarÓcter Personal

 
  5. Sol·licitud d’informació dels sistemes d’aprofitament de Freàtic de Barcelona gestionades per BCASA.
 

Per accedir a la documentació tècnica de suport caldrà enviar un email a l’atenció de info.bcasa@bcn.cat, indicant Empresa, persona de contacte, telèfon i email i el motiu pel qual en demaneu accés.

Les dades facilitades de caràcter personal seran tractades d’acord a la Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal

 
  6. Sol·licitud d’informe de projecte d’urbanització i/o projectes de xarxes subterrànies.
 

Enviar una carta a l'Atenció del Cap de Projectes, adjuntant:

- Peticionari: Nom, adreça electrònica, telèfon i adreça postal de la persona que ho demana.

- Exemplar del Projecte a informar: memòria, plànols, pressupost. En cas que s’enviïn fitxers informàtics, aquests hauran d’estar preferentment en formats PDF.

BCASA enviarà un informe de resposta generalment per correu ordinari que analitzarà l’adequació del projecte als criteris generals establerts, així com la compatibilitat amb les xarxes actuals i planificades gestionades per l’empresa.

Les dades facilitades de caràcter personal seran tractades d’acord a la Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal

 
  7. Sol·licitud de connexió a la xarxa de RPRSU.
 

Per tal de poder connectar a la xarxa general de recollida pneumàtica, cal que el promotor de l’edifici (cas d’escomeses interiors) o de la urbanització (cas de xarxa al carrer) presenti la següent documentació:

· Documentació tècnica:
   - Projecte bàsic

· Documentació administrativa:
   - Sol·licitud d’autorització de connexió a la xarxa general
   - Conveni d’atorgament d’entrada a la finca
     (només per a promocions d’edificis):
        · Propietat horitzontal (edificis d’habitatges)
        · Propietat vertical (edificis d’oficines, hotels i altres)

La sol·licitud (amb la seva documentació associada), caldrà presentar-la a les oficines de BCASA. Per a qualsevol aclariment, poden adreçar-se a la següent adreça de correu: info.bcasa@bcn.cat

A l’apartat de documentació de suport trobareu els documents necessaris per formular la sol·licitud, així com tot el procediment a seguir per a la connexió a la xarxa.

BCASA enviarà el corresponen informe d’aprovació (o denegació) de la sol·licitud, generalment per correu ordinari, i s’iniciarà la corresponent assessoria a les obres que acabarà amb l’acta de recepció i la posada en servei de la instal·lació.

Les dades facilitades de caràcter personal seran tractades d’acord a la Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal

 
  8. Sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram.
 

La sol·licitud de connexió de les finques a la xarxa de clavegueram, així com qualsevol informació relativa a les connexions existents, contactar amb:

Oficina de Claveguerons
Departament de Projectes i Obres
 

e-mail: info.bcasa@bcn.cat

TelŔfon: 93.413.24.65

 
  9. Sol·licitud d’informació pluviomètrica.
 

Enviar un mail (info.bcasa@bcn.cat) a l'Atenció del Departament d’Explotació, indicant:

- Peticionari: Nom, NIF, adreça electrònica, telèfon i adreça postal de la persona o entitat que ho demana.

- Zona afectada: Localització detallada de la zona.

- Dates afectades: Els dies concrets en els quals esteu interessats.

- Motiu de la petició: projecte, estudi, etc...

BCASA enviarà per correu electrònic l’oferta dels treballs sol·licitats, i una vegada acceptada l’oferta tramitarà un informe amb les dades de precipitació diària expressades en mm. durant el període sol·licitat.

Les dades facilitades de caràcter personal seran tractades d’acord a la Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal
 
© Barcelona Cicle de l’Aigua, SA   
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33