« HOME
 
Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal
  :· Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal  
     
 

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, l’usuari vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través de la seva petició. Aquestes seran incorporades al fitxer de Clients titularitat de Barcelona Cicle de l'Aigua, S. A., inscrita en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió administrativa i comercial de la seva petició i de la nostra eventual relació contractual.

Li informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei a través de carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI/Passaport, en la següent adreça : BCASA, C/ Acer núm. 16. 08038 Barcelona

 
     
© Barcelona Cicle de l’Aigua, SA   
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33